Nabízené stavební práce

ALEXSTAV se specializuje na regeneraci panelových domů a odvlhčování zdiva metodou dodatečných izolací s oddrenážováním základů. Nabízíme komplexní výstavbu na klíč, včetně vyřízení veřejno - právního projednání. Dále provádíme sádrokartonářské práce, obklady, dlažby - včetně zámkových, natěračské práce, malby apod.

 • Fasády - klasické i zateplené
 • Komplexní stavby na klíč
 • Střechy - sedlové i rovné
 • Sanační práce - včetně statického zajištění
 • Zednické prace
 • Sádrokartonářské práce
 • Dlažby - včetně zámkových
 • Natěračské práce
 • Zámečnické práce
 • Klempířské práce
 • Hromosvody
 • Rekonstrukce historických budov

Nabídka zateplení (Zelená úsporám)

Nabídka zateplení - více informací...

Fasády

Klasické fasády

Provádíme fasády tvrdé a vápenné štukové vč. fasád historických na památkově chráněných objektech. Po povodních v roce 2002 jsme prováděli opravu fasád na řadě objektů v Saské a Lázeňské ulici, Praha 1, Malá Strana.

Zateplené fasády

Zateplování provádíme s využitím certifikovaných systémů od firem BAUMIT, STOMIX, TERANOVA, Düfa apod. Tyto systémy využívají tepelně izolační vlastnosti materiálů polystyrénu a různých minerálních vat s podélnými i příčnými vlákny. Tloušťky izolací navrhujeme dle projektu nebo energetického auditu. Projekt i energetický audit jsem schopni zajistit. Povrchovou úpravu fasád realizujeme buď v akrylátovém, silikátovém nebo silikonovém provedení. Barevné řešení fasád provádíme buď formou probarvených omítek nebo povrchovými nátěry.

Komplexní stavby na klíč

Tuto formu dodávky nabízíme především pro realizaci rodinných domků a to v rozsahu od základů až po konečné úpravy pozemků. Dle přání zákazníka zajišťujeme tuto formu dodávky buď podle projektu dodaného zákazníkem a nebo jsme schopni zajistit zakázku vč. projektu, projednání stavebního povolení, realizaci stavby včetně její kolaudace.

Střechy

Střechy sedlové

Šikmé střechy provádíme kompletně na klíč od krovu, pobití až po krytinu od firem TONDACH, BRAMAC, KM BETA a dalších dle výběru klienta. Máme k dispozici vzorníky krytin, z nichž si klient může vybrat střešní krytinu dle svých představ. Jsme školeni na pokládku jednotlivých krytin příslušnými dodavateli.

Střechy rovné

Ploché střechy provádíme z klasických živičných oxidovaných pásů modifikovaných pásů obohacených elastomery SBS s posypem nebo bez posypu, foliových systémů např. COSMOFIN, ALKORPLAN, FATRAFOL, SIKAPLAN, apod. Naše firma je schopna zajistit návrh skladby, dle nejnonějších technologií a poznatků. Součástí naší dodávky střechy může být i rekonstrukce hromosvodů, případně provedení nového hromosvodu vč. příslušné revize.

Sanační práce

Statické zajištění budov

Provádíme sanaci narušených cihelných kleneb, rekonstrukci narušených trámových stropů včetně řešení problémů souvisejících s výskytem dřevokazných hub a sanaci narušených svislých konstrukcí. Před rekonstrukcí fasád panelových domů provádíme sanaci obvodového pláště a nosných konstrukcí. V roce 2002 jsme v Praze na Malé Straně prováděli sanaci objektů narušených záplavami. Spolupracujeme s odborníky - statiky, kteří jsou specializováni na tyto problémy.

Sanace proti vlhkosti

Zabýváme se sanacemi proti vzlínající vlhkosti u přízemních a suterénních zdí včetně prováděním odkopů a drenáží a dodatečných vnějších izolací zdiva těchto objektů. Následně je možno tyto práce doplnit injektážemi zdiva např. s použitím přípravku DICOSIL 100. Jako závěrečná činnost je provádění sanačních omítek vnějších i vnitřních. Na tyto práce zpracováváme předem kompletní projektové řešení, které je součástí naší standardní nabídky.

Zednické prace

Naše společnost provádí dodávky staveb na klíč i dílčí stavební práce. Pracujeme s klasickými zdícími materiály z pálené hlíny i s materiály typu HEBEL a YTONG. Obklady a dlažby provádíme z materiálů dle výběru našich zákazníků. Součástí dodávky jsou i vnitřní instalace vč. příslušných zkoušek a revizí.

Sádrokartonářské práce

V oblasti sádrokartonů provádíme příčky, předstěny, podhledy, zateplení podkroví na ocelové i dřevěné konstrukci. Sádrokartonové konstrukce provádíme včetně elektroinstalace, otočných, zásuvných i posuvných dveří. Pro finální úpravu používáme speciální nátěry na SDK v barvě dle výběru zákazníka.

Dlažby - včetně zámkových

Provádíme vydláždění rovných i zakřivených ploch všemi druhy zámkových dlažeb na různých podkladech dle funkce dlažby a přání zákazníka.

Natěračské práce

Provádíme veškeré malířské a natěračské práce exteriérů a interiérů, dřevěných a ocelových konstrukcí.

Zámečnické práce

V kategorii zámečnické výroby provádíme dle přání zákazníka výstavbu menších halových objektů, přístřešků zateplených i nezateplených, regálových objektů a konstrukcí. Z kategorie menších prvků provádíme zabezpečení oken mřížemi, dělící zámečnické stěny, zábradlí balkónů a lodžií. Dle přání zákazníka zajišťujeme povrchové úpravy zámečnických konstrukcí nátěrovými systémy nebo žárovým pozinkováním. Pro provádění těchto prací mají naši pracovníci svářečské oprávnění.

Klempířské práce

Provádíme kompletní klempířské práce - oplechování všeho druhu, žlaby podokapní, sámové, lemování komínů, svody apod. Klempířské výrobky provádíme z různých materiálu především z - Pz, Cu, TiZn, VIPLANYLU, LINDABU.

Rekonstrukce historických budov

Naše firma se zabývá restaurováním historických objektů. V rámci restaurování staveb provádíme statické zabezpečování nosných konstrukcí, sanaci zdiva a omítek, sanaci kleneb, kamenické práce vč.restaurování historických sousoší a prvků na fasádách (na tyto práce máme licenci MK ČR). Opravovali jsme např. objekty v ulici Lázeňská, Saská na Malé Straně, dále jsme provedli opravu Ditrichsteinského paláce v ulici Loretánská č.p. 7, Hradčany. Nátěry fasád provádíme materiály a technologiemi, které odpovídají požadavkům Pražského památkového ústavu. Rovněž na těchto památkově chráněných objektech zajišťujeme opravy nebo obnovy střešních plášťů z materiálů, které požaduje památková péče.